Studier

Här finns viktiga domument tillgängliga för nedladdning. Genom att ladda ner dokumenten godkänner du användarvilkoren för Stilles webbplats.


En ny forskningsstudie från KTH visar att handsmidda kirurginstrument är överlägsna i prestanda och hållbarhet jämfört med konventionellt framställda tyska och asiatiska instrument.


Hand forged surgical instruments superior in performance and durability as compared to conventionally produced German and Asian instruments »


Två nya forskningsstudier genomförda på Oulu Universitetssjukhus i Finland och Ersta Sjukhus i Stockholm presenterades på SEORNA (Swedish Operating Room Nurse Association) i november 2012. Studierna bekräftar det långsiktiga investeringsvärdet av högkvalitativa kirurgiska instrument samt en analys hur rengörbarhet och korrosionskänslighet påverkar säkerhet, lägsta livstidskostnad och miljö.


Kvalitets- och livslängdsanalys av kirurgiska instrument »


Korrosion och rengörbarhet av kirurgiska instrument och dess påverkan på patientsäkerhet och livslängd »


Årskoder STILLE-instrument »


Poster presenterad på “Dagkirurgdagarna” i April 2013


Livstid på kirurgiska instrument »


I senaste utgåvan av Stille Clinical Updates presenteras studier från USA som påvisar att nya imagiQ2 sänker den farliga röntgenstrålningen med 20%, relativt första generationens imagiQ operationsbord.


STILLE Clinical Updates »