Kalender

Finansiell kalender Stille AB

 Datum  Händelse
 2020-02-20 Bokslutskommuniké för 2019
 Mars, 2020 Årsredovisning för 2019
 2020-04-29 – 16.00 Årsstämma
Adress: Norrlandsgatan 11, Stockholm
 2020-04-29 Delårsrapport jan – mars 2020
 2020-08-20 Delårsrapport jan – juni 2020
 2020-10-29 Delårsrapport jan – sep 2020
 2021-02-18 Bokslutskommuniké för 2020