Kalender

Finansiell kalender Stille AB

 Datum  Händelse
 2019-02-25  Delårsrapport fjärde kvartalet 2018
 2019 Mars  Årsredovisning 2018
 2019-05-02  Årsstämma
 2019-05-02  Delårsrapport första kvartalet 2019
 2019-08-22  Delårsrapport andra kvartalet 2019
 2019-10-31  Delårsrapport tredje kvartalet 2019
 2020 Februari  Delårsrapport fjärde kvartalet 2019