Om STILLE

The Surgical Perfection Company

STILLE är ett av världens äldsta medicintekniska företag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer egentillverkade högkvalitativa kirurgiska instrument och specialbord till ledande kirurger världen över. Det har vi gjort i mer än 170 år. STILLEs erbjudande består av ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två produktområden – Instrument och imagiQ. Alla produkter tillverkas med passion, perfektion och med högsta kvalitetskrav i bolagets fabrik utanför Eskilstuna. Stilles aktie noterades den 29 augusti 1997 på NGM Equity och är sedan 28 november 2005 noterad på Nasdaq first north growth market i Stockholm under symbolen ”STIL”.

STILLE kirurgiska instrument

STILLE Surgical Instruments

Vi möjliggör kirurgisk perfektion. STILLE tillverkar vad av många anses vara världens finaste kirurgiska instrument.

Inom produktområde Instrument erbjuder STILLE en komplett portfölj av handsmidda kirurgiska instrument för all öppen kirurgi med särskilt fokus på rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi och ortopedisk kirurgi. Instrumenten kännetecknas av den gracila design och unika känsla som har gjort STILLE till en välkänd och uppskattad leverantör bland ledande kirurger världen över. Alla STILLE’s instrument säljs med 30-års garanti.

STILLE erbjuder utöver egentillverkade produkter även produkter från andra välkända och innovativa tillverkare. Genom dessa samarbeten kan STILLE tillhandahålla kompletta produktlinjer med genomgående samma höga krav på funktion och kvalitet.

Mer om STILLE surgical instruments »

imagiQ Surgical Imaging Tables

imagiQ Surgical Imaging Tables

Vi skapar förutsättningar att behandla patienter med lägre röntgenstrålning, bättre röntgenbildkvalitet och med högre vårdeffektivitet. Upplev kirurgisk perfektion.

Inom produktområde imagiQ erbjuder STILLE en ny generation av operationsbord för kateterkirurgi. imagiQ2 lanserades 2012 och är andra generationens operationsbord utvecklad och tillverkad med perfektion av STILLE. Utvecklad med unik True Free Float-teknik för såväl enklare perifera procedurer som mer avancerade abdominella (EVAR) och thorakala minimalinvasiva ingrepp.

Nya imagiQ2 bygger på unik teknik som hjälper till att sänka röntgenstrålningen och används i såväl avancerade mobila hybridrum och som enklare dagkirurgicenter.

Läs mer på www.stille.se/imagiq2