VD-kommentar

Stille har en snart 180-årig historia av innovation i hälso- och sjukvårdens tjänst. Det är omöjligt att sätta ett värde på den betydelse våra produkter haft för kirurger och deras patienter sedan Albert Stille grundade företaget 1841. Stille har sedan starten tillverkat och marknadsfört operationsinstrument av premiumkvalitet som underlättar arbetet för läkare och kirurger och gjort nya typer av operationer möjliga.

Idag är vi också marknadsledande inom segmentet operationsbord som används tillsammans med C-båge för vaskulärkirurgi där vi har etablerade samarbeten med bland annat GE Healthcare, Ziehm Imaging, Philips och Siemens Healthineers.

Det är med stolthet jag leder Stille vidare mot framtida mål. I vårt arbete ska vi förvalta den kunskap som generationer av medarbetare byggt upp och det goda rykte företaget förtjänat genom ständigt nya innovationer, god kundservice och stabil avkastning till aktieägarna.

Det är min förhoppning att Stille ska gå ytterligare 180 framgångsrika år till mötes. Det innebär ett fortsatt fokus på produktledarskap och innovationer för att möta framtidens kundbehov.

Hanna Ernestam Wilkman,
VD