×
×

Stille AB: Årsredovisning 2022

Idag publiceras Stilles årsredovisning för verksamhetsåret 2022 och återfinns på bolagets hemsida www.stille.se. Årsredovisningen 2022 bifogas även i sin helhet i detta pressmeddelande.  Torshälla den 31 mars, 2023.

Idag publiceras Stilles årsredovisning för verksamhetsåret 2022 och återfinns på bolagets hemsida www.stille.se. Årsredovisningen 2022 bifogas även i sin helhet i detta pressmeddelande. 

Torshälla den 31 mars, 2023.

Bilagor

Stille AB - Årsredovisning 2022

Pressmeddelande - Årsredovisning 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Torbjörn Sköld
VD och koncernchef

+46 (0)70 316 63 91 | torbjorn.skold@stille.se 
 

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. För mer information, besök www.stille.se.


Prenumerera på våra nyheter!

Skriv in din mailadress och få de senaste nyheterna rakt i din inkorg