×

Stille publicerar Årsredovisning 2019

Stille AB (publ) publicerar idag Årsredovisning för 2019. Idag publiceras Stilles årsredovisning för verksamhetsåret 2019 och återfinns på bolagets hemsida www.stille.se. Årsredovisningen 2019 bifogas även i sin helhet i detta pressmeddelande.  Torshälla den 31 mars 2020. 

Stille AB (publ) publicerar idag Årsredovisning för 2019.

Idag publiceras Stilles årsredovisning för verksamhetsåret 2019 och återfinns på bolagets hemsida www.stille.se. Årsredovisningen 2019 bifogas även i sin helhet i detta pressmeddelande. 

Torshälla den 31 mars 2020. 

Bilagor

Årsredovisning 2019 - Stille AB

310320_SE_Arsredovisning_2019_Pressmeddelande

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hanna Ernestam Wilkman
VD och koncernchef
Telefon: +46 (0)72 402 10 88 
E-post: hanna.e.wilkman@stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. 

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 08.00.

För mer information om Stille besök www.stille.se


Prenumerera på våra nyheter!

Skriv in din mailadress och få de senaste nyheterna rakt i din inkorg