×

Valberedning för Stille AB inför Årsstämman 2021

I enlighet med beslut vid Stille AB årsstämma den 27 maj 2020 skall valberedningen inför årsstämman 2021 bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som är villiga att ingå i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande. I enlighet med ovanstående riktlinjer kommer valberedningen inför…

I enlighet med beslut vid Stille AB årsstämma den 27 maj 2020 skall valberedningen inför årsstämman 2021 bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som är villiga att ingå i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.

I enlighet med ovanstående riktlinjer kommer valberedningen inför årsstämman 2021 att utgöras av följande personer:

Bengt Julander
Johan Lannebo
Göran Brorsson (styrelsens ordförande)

Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 51 procent av aktierna i bolaget sett till den 30 september 2020.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2021 för beslut:

  • förslag      av styrelseledamöter
  • förslag      av styrelseordförande
  • förslag      av styrelsearvode
  • förslag      av revisor och revisorsarvode
  • förslag      av ordförande på årsstämman och
  • förslag      av riktlinjer för valberedningen inför årsstämman 2021

Aktieägare som önskar lämna förslag till bolagets valberedning kan göra det via e-post till goran.brorsson@gbrpartners.se eller med brev till adressen: Stille AB, Att: Valberedningen, Box 207, 631 03 Eskilstuna senast den 29 januari 2021.

Årsstämman hålls den 4 maj 2021, klockan 17.00 i Stockholm.

Torshälla den 3 november.
 

Bilagor

201103 Valberedning för Årsstämma 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Göran Brorsson
Styrelsens ordförande

+46 (0)70 511 78 60 | goran.brorsson@gbrpartners.se

 

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. 

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se.

För mer information om Stille besök www.stille.se


Prenumerera på våra nyheter!

Skriv in din mailadress och få de senaste nyheterna rakt i din inkorg