×

Dr. Mikhaël Kassab, MD

Vaskulärkirurg

http://www.polycliniquepoitiers.fr

STILLE-ambassadör Dr Mikhaël Kassab

Vaskulärkirurg Dr. Mikhaël Kassab arbetar på Polyclinic de Poitiers (Elsan – French Health Group) I Frankrike. Han använder Stilles imagiQ2 för att förbättre arbetsflödet, få bättre bildkvalitet och minska exponeringen för stålning. Han kombinerar en Philips Veradius Unity Mobile C-båge med ett imagiQ2 operationsbord. Enligt Dr Kassab har utustningen hjälpt honom att öka antalet ingrepp med nästan 50% på sex månader.

Stlles imagiQ2 uppfyller Dr. Kassabs behov. Det är byggt med en unik skålad kolfibertopp som låter en större andel av stålningen passera. Genomlysligheten är fantastisk och låter röntgenstålningen passera med mycket hög transparents, vilket gör att användaren kan minska ståldosen för både läkare och patient utan att bildkvaliteten påverkas. Med True Free Float® kan Dr. Kassab fritt flytta bordet i sidled, längsled, diagonalt – i alla olika riktningar på ett sätt som är mycket mer anpassat till den vaskulära anatomin. ”Det här gör att användaren kan flytta bordet helt fritt i alla riktningar och att C-armen inte behöver flyttas alls under hela ingreppet”, säger Dr. Kassab. imagiQ2 har en tunn topp och en super-låg bas som gör att C-bågen Veradius Unity enkelt kan placeras på ett optimalt sätt.

Att effektivt begränsa ståldosen är något som prioriteras högt: ”Två av de viktigaste faktorerna i vad som avgör om ett ingrepp är lyckat eller inte är stråldosen och det kirurgiska resultatet”, påpekar Dr. Kassab. När det gäller exponering för strålning säger han: “Du behöver inte använda lika mycket strålning, eftersom det går att kontrollera och styra alla de tekniska aspekterna av ingreppet. Enligt min åsikt är det lika viktigt för personalen som för patienterna.”