Kvalitets- och hållbarhetsarbete

Stilles produkter är kända för sin höga och jämna kvalitet. Vi är stolta över att kunna lämna 30 års garanti på våra kirurgiska instrument. Kvalitetsarbetet är därför något som genomsyrar vår vardag.

Stille tillämpar ett verksamhetssystem som är upprättat och certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 13485:2016 för medicintekniska produkter. Vår ISO 13485-certifiering omfattar allt från design och tillverkning till försäljning och service.

Vårt kvalitetsarbete fokuserar på att säkerställa patientsäkerheten och att vi uppfyller alla nationella och regionala lagar, regler och standarder som gäller för våra produkter och verksamhet. Samtliga anställda följer i sitt arbete de rutiner och regler som föreskrivs i vårt verksamhetssystem. Kvalitetsfokus är även en central del i vår uppförandekod.

Vi följer också EU-direktivet för medicintekniska produkter Medical Devices Directive (MDD). MDD kommer att ersättas av ett nytt EU-direktiv: Medical Device Regulation (MDR). Vi genomför just nu de sista uppdateringarna av vårt ledningssystem för att också uppfylla kraven i MDR. Detta gör vi i samarbete med vår notified body Intertek.