Studier

Hand forged surgical instruments superior in performance and durability as compared to conventionally produced German and Asian instruments

En ny forskningsstudie från KTH visar att handsmidda kirurginstrument är överlägsna i prestanda och hållbarhet jämfört med konventionellt framställda tyska och asiatiska instrument.

Engelska

Kvalitets- och livslängdsanalys av kirurgiska instrument

Två nya forskningsstudier genomförda på Oulu Universitetssjukhus i Finland och Ersta Sjukhus i Stockholm presenterades på SEORNA (Swedish Operating Room Nurse Association) i november 2012. Studien bekräftar det långsiktiga investeringsvärdet av högkvalitativa kirurgiska instrument samt en analys hur rengörbarhet och korrosionskänslighet påverkar säkerhet, lägsta livstidskostnad och miljö.

Svenska

Korrosion och rengörbarhet av kirurgiska instrument och dess påverkan på patientsäkerhet och livslängd

Två nya forskningsstudier genomförda på Oulu Universitetssjukhus i Finland och Ersta Sjukhus i Stockholm presenterades på SEORNA (Swedish Operating Room Nurse Association) i november 2012. Studien bekräftar det långsiktiga investeringsvärdet av högkvalitativa kirurgiska instrument samt en analys hur rengörbarhet och korrosionskänslighet påverkar säkerhet, lägsta livstidskostnad och miljö.

Svenska

Livstid på kirurgiska instrument

Poster presenterad på “Dagkirurgdagarna” i April 2013

Svenska

STILLE imagiQ2 dose study

Studie från USA som påvisar att nya imagiQ2 sänker den farliga röntgenstrålningen med 20%, relativt första generationens imagiQ operationsbord.

Engelska