Surgical perfection. For Life.

Den globala sjukvårdsmarknaden där Stille verkar är i stabil tillväxt. Stille är ett bolag med stor innovationskraft och en historia av produktledarskap som går närmare 180 år bakåt i tiden.

Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför kirurgiska instrument och avancerade operationsbord som används vid modern operationsteknik. Våra viktigaste kunder är sjukhus, kliniker och dagkirurgiska enheter, framförallt i Nordamerika och Europa.

Särskilt fokus lägger vi på två marknadssegment som visar en särskilt stabil och långsiktig tillväxt: kardiovaskulär kirurgi och plastikkirurgi. Tillväxten i dessa segment drivs starka underliggande trender som ökad levnadslängd och förbättrat välstånd som gör att behovet av sjukvård ökar samtidigt som mer resurser finns tillgängliga.

Vi utvecklar våra produkter i nära samarbete med läkare och kirurger. Genom innovationer och ett kvalitetsarbete som spänner över generationer har vi byggt ett mycket starkt varumärke hos vår målgrupp. Stilles förutsättningar för framtida tillväxt är därför goda.

 

VD:s redogörelse för Årsstämma 2020

För att begränsa programmet under Årsstämma 2020 publicerades punkt 8 på dagordningen ’VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2019’, i videoformat. Redogörelsen återfinns nedan.

Tidsangivelser för avsnitt

03.12 – Verksamhetsåret 2019
07.40 – Kvartalsrapport Q1
10.19 – Vägen framåt för Stille