Valberedning

I enlighet med beslut vid Stille AB årsstämma den 2 maj 2019 skall valberedningen inför årsstämman 2020 bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som är villiga att ingå i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.

I enlighet med ovanstående riktlinjer kommer valberedningen inför årsstämman 2020 att utgöras av följande personer:

  • Bengt Julander (ordförande för valberedningen)
  • Johan Lannebo
  • Göran Brorsson (styrelsens ordförande)

Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 51 procent av aktierna i bolaget sett till den 30 oktober 2019.