Valberedning

I enlighet med beslut vid Stille AB årsstämma den 27 maj 2020 skall valberedningen inför årsstämman 2021 bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som är villiga att ingå i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.

I enlighet med ovanstående riktlinjer kommer valberedningen inför årsstämman 2021 att utgöras av följande personer:

  • Bengt Julander
  • Johan Lannebo
  • Göran Brorsson (styrelsens ordförande)

Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 51 procent av aktierna i bolaget sett till den 30 september 2020.