Valberedning

I enlighet med beslut vid Stille AB årsstämma den 4 maj 2021 skall valberedningen inför årsstämman 2022 bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som är villiga att ingå i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.

I enlighet med ovanstående riktlinjer kommer valberedningen inför årsstämman 2022 att utgöras av följande personer:

  • Bengt Julander
  • Johan Lannebo
  • Anders Hallberg
  • Lars Kvarnhem (styrelsens ordförande)