Dokument

Serviceformulär för instrument

Vänligen fyll i formuläret och skicka med instrument som skall på service. Glöm ej RSID eller annan referens för fakturering.

Svenska

Skötselanvisning

Stilles skötselanvisningar för kirurgiska instrument ger råd och rekommendationer för att bibehålla maximal funktion och livslängd för instrumentet. Dessutom är villkoret för Stilles garantiåtagande att instrumentet hanteras och sköts i enlighet med nedan angivna instruktioner.

Flerspråkig

Code of Conduct

Engelska