Instrumentgenomgång

Försäkra Er om att Era instrument är säkra att använda  och i gott skicka för att hålla så länge som möjligt.

Stille vill som tillverkare av kirurgiska instrument bidra till att minimera riskerna för att ett instrument går sönder under operation med tanke på de allvarliga följder detta kan få för patientsäkerheten.

Vi koncentrerar oss vid genomgången på att upptäcka instrument som kan vara farliga att använda – med bräckor eller korrosion – samt instrument som behöver servas – exempelvis saxar som inte klipper ordentligt, nålförare med slitna käftar och klämmor med käftar som inte stänger korrekt.

Vid en instrumentgenomgång går en av Stilles erfarna instrumentmakare igenom ca 1.000 instrument per dag.

Stille kan därigenom hjälpa Er med rekommendationer över vilka instrument som bör kasseras eller repareras på respektive instrumentgaller. Genomgången fungerar också som ett komplement till sjukhusets kvailtetssäkring.

Önskar ni hjälp med en professionell genomgång av Era instrument, kontakta oss så planerar vi gemensamt in denna vid ett tillfälle som passar er. Vi är medvetna om att varje sjukhus har sina specifika behov och är gärna med och diskuterar en skräddarsydd lösning.

För att boka en instrumentgenomgång kontakta ansvarig säljare