Miljö- och klimatpåverkan

Vi strävar efter att minimera den klimat- och miljöpåverkan som uppkommer som ett resultat av vår verksamhet. Det gäller bland annat användningen av miljöpåverkande kemikalier, transporter och vår energiförbrukning. För anställda gäller att tjänstebilar ska väljas med tanke på miljövänlighet, bränsleförbrukning och utsläpp.

När det kommer till hälsopåverkande miljöfaktorer bidrar vi även genom vår utveckling av genomlysliga operationsbord som gör att C-bågens strålning kan minskas och att den stråldos som operationspersonalen dagligen för utsätts blir mindre.

Vi lägger också stor vikt vid att de produkter vi tillverkar ska kunna användas under lång tid. Det minskar konsumtionen av råvaror med den energiåtgång och koldioxidutsläpp som det innebär i allt från prospektering och utvinning till anrikning, bearbetning och transporter. Samma sak gäller för energiförbrukningen i vår egen tillverkning. Genom att tillhandahålla produkter med lång hållbarhet, minskas andelen koldioxidutsläpp per operation för våra instrument och operationsbord. Vår höga produktkvalitet gör att vi kan lämna 30 års garanti på alla våra instrument. Över tid blir vår klimatpåverkan lägre tack vare vårt kvalitetsfokus. Det samma gäller förstås kostnaden för dig som kund.