×
×

Registrera ditt bord för utökad garanti

När du registrerar ditt Stille bord omfattas det sedan av vår utökade garant som omfattar 3 års garanti på komponenter och 2 års garanti på arbete. Garantiperioden räknas från installationsdatum. Installationsrapporten ska fyllas is och skickas till Stille senast 10 dagar efter att installationen utförts. Förebyggande underhåll, en gång per år eller efter 2000 timmar (vilket som först inträffar) är en förutsättning för att garantin ska gälla.

Ett bord som inte registrerats hos Stille omfattas av 1 års garanti, räknat från leveransdatum.

Har du frågor om registreringen av ditt bord kan du alltid vända dig till din säljare på Stille.

Continue without login