Regulatoriska pressmeddelanden

Här hittar du alla våra regulatoriska pressmeddelanden.

2024

2024-05-08 16:59 Kommuniké från Stilles Årsstämma 2024 Regulatory
Stille AB:s årsstämma 2024 ägde rum onsdagen den 8 maj på Eskilstunavägen 34 i Torshälla. Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Årsstämman...
2024-04-25 08:00 Stille AB: Delårsrapport Q1 2024 Regulatory MAR
Stille AB (publ) redovisar idag rapporten för det första kvartalet 2024. Nettoomsättningen uppgick till 139,7 MSEK (72,4) med Fehling konsoliderat från 1 januari och stark underliggande tillväxt i båda affärsområden. Den totala tillväxten uppgick till 92,9 procent, varav 10,0 procent organiskt. ”Det är glädjande att se att tillväxten...
2024-04-10 16:00 Kallelse till Årsstämma i Stille AB Regulatory
Aktieägarna i Stille AB (publ) kallas till årsstämma den 8 maj 2024 kl. 13:00, Eskilstunavägen 34, 644 30, Torshälla. Rätt att delta Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 april, 2024, dels anmäla sig hos bolaget senast den 2 maj, 2024, klockan 12:00. Aktieägare...
2024-04-05 08:00 Stille AB: Årsredovisning 2023 Regulatory
Idag publiceras Stilles årsredovisning för verksamhetsåret 2023 och återfinns på bolagets hemsida www.stille.se. Årsredovisningen 2023 bifogas även i sin helhet i detta pressmeddelande. Torshälla den 5 april, 2024. Kontaktuppgifter Torbjörn Sköld VD och koncernchef +46 (0)70 316 63 91 | torbjorn.skold@stille.se Om oss STILLE AB (publ) utvecklar...
2024-02-16 08:00 Stille AB: Bokslutskommuniké 2023 Regulatory MAR
Nettoomsättningen ökade under kvartalet med 25,0 procent till 77,3 MSEK (61,8) med stark tillväxt i båda affärsområden. ”Det är glädjande att se att tillväxten mot föregående år fortsätter vara stark i fjärde kvartalet och vi fortsätter leverera på vår tillväxtstrategi. År 2023 var en milstolpe...