Investera i Stille

Stille har goda möjligheter att utvecklas med stöd av underliggande marknadsutveckling. Vårt fokus på kvalitet och innovation i marknadssegment med stabil tillväxt skapar goda förutsättningar för stabil och långsiktig avkastning till våra aktieägare.

Ny operationsteknik och ökad medellivslängd är några av de faktorer som påverkar hälso- och sjukvården och därmed förutsättningarna för vår verksamhet.

Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. Under minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter.