Instrumentvårdsutbildning

Kunskap om instrumentvård och instrumenthantering är en nödvändig faktor för att klara dagens säkerhets- och ekonomiska krav.

Det är viktigt att känna till hur tillverkning och material påverkar våra instrument och varför rostfritt rostar. Hanterar du och dina kolleger instrumenten på rätt sätt? Vet du varför rostfritt egentligen rostar? Vår instrumentvårdsutbildning kan vara till hjälp för att få fördjupade kunskaper som hjälper dig att både maximera instrumentets livslängd och trygga patientsäkerheten.

Kursen vänder sig främst till operations– och sterilpersonal inom sjukvården men är öppen för alla som är intresserade och som arbetar inom vården.

Kursen behandlar följande områden:
– Instrumenttillverkning (Fabriksbesök)
– Materiallära
– Korrosion
– Missfärgning
– Hanteringsanvisningar för sterilcentralen
– Hanteringsanvisningar för kliniken
– Instrumentservice

Kursplats: ELITE Stadshotellet, Eskilstuna
Pris: 6250 kr/person (exkl. moms).

Priset inkluderar logi på hotell, måltider samt kurslitteratur.


Kommande utbildningar

På grund av COVID-19 är samtliga instrumentvårdsutbildningar under 2021 inställda. Vi hoppas att det återigen skall bli möjligt att hålla kurserna 2022 och återkommer med information om datum för dessa.