Historien om Stille AB

Stille grundades 1841 av Albert Stille, som hade en verkstad för kirurgiska instrument i anslutning till Karolinska institutet i Stockholm, vilket vid den tiden låg vid Serafimerlasarettet på Kungsholmen i Stockholm.

Under Albert och Max Stilles ledning

Under Alberts ledning tillverkade Stille kirurgiska instrument av högsta kvalitet, vilka ofta utvecklades i nära samarbete med läkare. Albert etablerade även tillverkning av bandage och proteser, och kom att öppna butiker för försäljning till allmänheten.

Albert drev verkstaden och företaget fram till sin död 1893, då sonen Max Stille tog över ledningen. Vid höjdpunkten av släkten Stilles ledning hade Stille 100 medarbetare och hade en permanent utställningslokal om 1200 kvadratmeters golvyta som frekvent besöktes av kirurger från hela världen. 1910, fyra år efter det att även Max avlidit, slogs Stille ihop med Instrument och förbandsaktiebolaget Ch. O. Werner, och det sammanslagna aktiebolaget fick namnet AB Stille-Werner.

20-talets recession drabbar även Stille

Efter ett uppsving i försäljning under första världskriget, drivet framför allt av efterfrågan till följd av krigsskador, upplevde Stille-Werner svårigheter under början av 1920 på grund av det allmänna ekonomiska läget och stora lån. 1923 inleder Stille-Werner diskussioner om att överlåta rätten att ensamt sälja bolagets produkter i USA till Kruger & Toll, i utbyte mot bland annat lån till investeringar i löp- och härdugnar.
Den stora recessionen i slutet på 1920-talet inte minst i USA slog dock hårt mot Stille-Werner, och 1931 var företaget konkursmässigt. Till följd av Kruger-kraschen tvingades Stille-Werner komma överens med de två största långivarna, att skulderna skulle skrivas ned mot att även aktiekapitalet skrevs ned. På så vis kom Svenska Inteckningsgaranti AB att överta kontrollen över Stille-Werner.

En ny storhetstid inleds på 30-talet under Nils Westerdahl

1932 utsågs också disponent Nils Westerdahl till ny styrelseordförande för Stille-Werner och han förvärvade bolaget 1938. Under hans ledning och ägarskap inledde bolaget sin andra storhetsperiod. Till exempel ökade den årliga instrumentproduktionen mellan 1933 och 1940 från 43 000 till 145 000 instrument. De bakomliggande orsakerna till detta var först Karolinska sjukhusets byggande under 1930-talet, därefter andra världskrigets ökade efterfrågan medicinska produkter och slutligen utbyggnaden av svensk sjukvård och etableringen av svenska sjukhus som pågick fram till 1970-talet.

Dessutom var ledningen under disponent Westerdahl mycket framsynt och kompetent, och lyckades framgångsrikt dra fördel av sjukvårdens expansion. Exempel på framsynta lanseringar och etableringar var utvecklingen av gigli-sågen, samarbetet med professor Olivecrona inom neurokirurgi, lanseringen av det batteridrivna operationsbordet och lansering av ett genomlysningsbart och portabelt operationsbord till försvaret. Disponent Westerdahl förblev aktiv inom Stille-Werner fram till försäljningen av bolaget 1974.

Stille flyttar tillverkningen till Eskilstuna

Mellan 1930-talet och 1960-talet flyttades stora delar av den svenska instrumenttillverkningen från Stockholm till Eskilstuna. Exempel på företag som etablerade sig i Eskilstuna var disponent Walling från firman CV Heljestrand som startade eget (1938), O.H. Öberg (1943), Eskilstuna Sax och Instrument Aktiebolag (EISA, 1945), Bröderna Lindkvist (BROLI, 1945). Stille-Werner etablerade sig i Eskilstuna 1951 med köpet av EISA och 1959 köptes BROLI.

Tiden i MoDo-koncernen

1974 meddelade företagsledningen för Stille-Werner att bolaget hade förvärvats av MoDo-koncernen och Sanna Holding.
Under 1990 och 1991 hamnade MoDo:s storägare Matts Carlgren och Sanna-holding i akuta likviditetsproblem. 1993 försattes Sanna Holding i konkurs. Linc Invest med Bengt Julander som tongivande förvärvade Stille från konkursboet. Under 1990-talet förläggs tillverkningen i sin helhet till Eskilstuna.

Stille går samman med Sonesta

2002 slogs Stille samman med Sonesta AB. Sonesta grundades 1984 av Agneta Sundström som ett handelsbolag för importerade medicinska produkter. 1993 hade Sonesta lanserat sin första egna produkt, en gynekologistol. Under de följande åren lanserade Sonesta ett antal bordsprodukter för gynekologi och urologi – ofta i nära samarbete med läkare – och lyckades bygga en marknadsledande position framför allt på den amerikanska marknaden.

Genom att gå samman såg Stille och Sonesta en möjlighet att skapa synergier inom försäljning, då Stille vid den tiden hade en blygsam försäljning på den amerikanska kontinenten men en stark ställning i Europa och delar av Asien. Dessutom kunde Stille genom samgåendet bli noterat på Stockholmsbörsen, vilket också skedde 2002.

Stille: Perfektion, Passion och Pålitlighet

Att Stille genom åren ansetts som en världsledande tillverkare av kirurgiska instrument är allmänt känt. Grunden till detta lades redan av Albert och Max Stille, som var oerhört måna om att dels säkerställa hög kompetensnivå hos medarbetarna, dels om att hålla ständig och aktiv kontakt med läkare och kirurger. I viss mån förstod Max detta ännu bättre än Albert, då Max utvidgade Stilles kontaktnät till att omfatta även läkare i andra länder. Det är en tradition som förstärktes av disponent Westerdahl, och ett arv som personalen på Stille även idag förvaltar med mycket stolthet.