Varför investera i Stille?

Stille har goda möjligheter att utvecklas med stöd av underliggande marknadsutveckling. Vårt fokus på kvalitet och innovation i ett marknadssegment med stabil tillväxt skapar goda förutsättningar för stabil och långsiktig avkastning till våra aktieägare.

Kvalitet som skapar efterfrågan

Stilles kirurgiska instrument är av världsledande kvalitet. Högkvalitativa instrument och god ergonomi ger ökad precision och underlättar för kirurger både vid enklare ingrepp och när avancerade operationsmetoder används.

Vårt operationsbord ImagiQ2 reducerar operationstiden upp till 40 minuter per ingrepp. Det ger ökad effektivitet och ett högre utnyttjande av både specialister, lokaler och annan operationsutrustning. God ergonomi och minskad exponering för strålning vid genomlysning, gör våra operationsbord till ett attraktivt val för läkare, kirurger och operationspersonal.

Innovationer som skapar värde

Produktledarskap har varit Stilles affärsidé sedan 1841. Genom nära kontakt och dialog med läkare, kirurger och operationspersonal kan vi identifiera var det finns potential för nya och förbättrade lösningar som underlättar arbetet i operationssalen, ökar kvaliteten på behandlingar eller bidrar till förbättrad arbetsmiljö för medarbetare.

Många av Stilles produkter har varit de första i sitt slag och adresserat högst verkliga och konkreta problem. Oavsett om det är kirurgiska instrument som möjliggör nya typer av procedurer eller operationsbord som förkortar operationstiden bidrar Stille till bättre kvalitet och förbättrat resursutnyttjande i hälso- och sjukvården. Det har gjort oss till marknadsledande inom och inom segmentet operationsbord som används tillsammans med C-bågen vid kardiovaskulärkirurgi.

Fokus på marknadssegment i långsiktig tillväxt

Stille verkar på en marknad i tillväxt där vi fokuserar på kirurgiska discipliner med långsiktig och hållbar tillväxt. Vårt största fokus ligger på lösningar för kardiovaskulär kirurgi, ett område vars tillväxt bland annat drivs av att fler människor lever längre och ett ökat behov av förebyggande ingrepp.

Mer information om marknadens storlek och förväntade utveckling finns under Stille och sjukvårdsmarknaden.