Vårt ansvar

Att leverera produkter som används vid operationer innebär ett stort ansvar där patientens liv och hälsa står i fokus. Därför lägger vid stor vikt vid att våra produkter håller en hög och jämn kvalitet. Också operationspersonalens arbetsmiljö är viktig. Alla Stilles operationsinstrument är utvecklade med god ergonomi och kontroll i fokus. Det gör dem mycket uppskattade av kirurger inom flera olika discipliner.

Våra operationsbord, särskilt imagiQ2, har mycket god genomlyslighet, vilket gör att den stråldos som krävs för god bildåtergivning blir avsevärt lägre. Den strålning ditt operationsteam exponeras för under en arbetsdag blir därför mycket mindre.

Vi har också ett ansvar för den påverkan vår verksamhet har på klimat och miljö. Här jobbar vi bland annat med att effektivisera och minska vår energiförbrukning i tillverkningen och koldioxidutsläpp från våra transporter.

När det gäller arbetsförhållanden och social hållbarhet lutar vi oss mot vår diskrimineringspolicy och uppförandekod där riktlinjerna för vad vi förväntar oss av varandra är mycket tydliga. Vi strävar efter ett öppet och ärligt arbetsklimat både internt och i kontakter med kunder, partners och myndighetsrepresentanter.

Vi skall nå vår vision om kirurgisk perfektion, säkerställa kvalitet och ansvarstagande genom att:

  • Fokusera på utvalda medicinska procedurer och behandlingar, och tillsammans med användare inom utvalt område utveckla och marknadsföra lösningar som bidrar till ökad patientsäkerhet och kirurgisk perfektion.
  • Ständigt utveckla och anpassa organisationen, processer och medarbetarnas kompetens, samt arbeta efter våra kärnvärden.
  • Alltid ta ansvar för det arbete vi gör och aktivt arbeta efter vår uppförandekod.
  • Aktivt arbeta efter vår miljöpolicy och skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.
  • Följa de lagar och regler som gäller för vår verksamhet och därmed bidra till ökad patientsäkerhet och kirurgisk perfektion.