Stille och sjukvårdsmarknaden

Den globala sjukvårdsmarknaden där Stille verkar är i stabil tillväxt. Ny operationsteknik och ökad medellivslängd är några av de faktorer som påverkar sjukvården och därmed förutsättningarna för vår verksamhet.

Våra kunder

Stille har försäljning riktad mot flera olika kundgrupper. De viktigaste bland dessa är:

  • Sjukhus. När det gäller försäljning av instrument och operationsbord är det sjukhuskunderna som står för störst del av vår omsättning. Majoriteten av elektiva och akuta operationer, bland dessa kardiovaskulära ingrepp, sker på ett sjukhus och antalet operationer ökar också stadigt. Försäljningen i Europa sker ofta via offentliga upphandlingar.
  • Kliniker. Fristående kliniker är vanliga bland annat när det gäller estetisk plastikkirurgi och ortopedi. Ortopediska kliniker är ofta specialiserade på specifika sjukdomstillstånd och antalet kirurgiska ingrepp som utförs på fristående kliniker ökar. Även estetisk plastikkirurgi är en marknad i stark tillväxt.
  • Dagkirurgiska enheter är vårdenheter som lämpar sig för ingrepp som endast kräver kort eller ingen efterföljande vård på sjukhus. I takt med den tekniska utvecklingen och ny operationsteknik, till exempel minimalinvasiva ingrepp, kan allt fler operationer utföras av dagkirurgiska enheter, vilket gör att fler patienter kan behandlas. Dagkirurgiska enheter ökar som andel av sjukvårdsmarknaden, framförallt i USA.

Stilles viktigaste geografiska marknader är USA, Norden, Storbritannien, Spanien, Tyskland, Frankrike och Italien. Även Kanada, Australien och Japan är marknader med god potential.

Här används våra produkter

Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. Under minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. De används tillsammans med en C-båge för genomlysning under operationen.

De viktigaste användningsområdena för Stilles produkter är hjärt-kärlkirurgi och plastikkirurgi.

Hjärt-kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Hjärt-kärlsjukdomar leder till både förebyggande och akuta kardiovaskulära ingrepp. Stilles produktutbud av kirurgiska instrument och operationsbord matchar det behov av produkter med hög kvalitet och precision som finns inom hjärt-kärlkirurgin.

Plastikkirurgi är, efter kardiovaskulär kirurgi, vårt näst viktigaste användningsområde. Plastikkirurgi omfattar allt från rekonstruktiv kirurgi till estetisk kirurgi. Även här är kraven höga på precision och kvalitet.