Instrumentservice och reparation

Att skicka era instrument för service till STILLE är ett enkelt sätt att försäkra er om att instrumenten kan fortsätta användas med maximal livslängd samt säkerställa högsta precision och funktion.

Våra instrumentmakare har mångårig erfarenhet av tillverkning samt service av kirurgiska instrument och genomför alltid en noggrann kontroll av era instrument. Exempelvis demonteras alltid alla STILLE-saxar för att kunna rengöras, poleras och slipas på korrekt sätt. Ledskruven justeras och saxbladens vinkel kalibreras exakt för att åstadkomma ett rent och mjukt klipp. Instrumentets livslängd förlängs avsevärt om det servas i tid och på rätt sätt. Detta är extra viktigt för klippande instrument.

STILLE service återställer era instrument till så nära nyskick som möjligt. Vi lägger stolthet i våra instruments kvalitet och livslängd och strävar därför efter minsta möjliga påverkan på instrumenten i samband med service. Saxar skall kunna slipas många gånger under sin livstid om det görs på korrekt sätt.

För mer information kontakta oss

Ladda ner serviceformulär för instrument