Styrelse

Stilles styrelse består av ordföranden samt sex ledamöter varav en arbetstagarrepresentant. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter, utan eller med högst en suppleant. Styrelsen ska enligt arbetsordningen ha minst fyra styrelsemöten per år.

Lars Kvarnhem

Styrelseordförande

Födelseår
1972

Invald
2020

Övriga aktuella uppdrag
Styrelseordförande i Arcoma, Swevet AB, Swevet Holding AB, Part Production AB, Reison Medical AB och Priego AB. Styrelseledamot i Cavis Technologies AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information
Mer än 20 års erfarenhet av global ledning och affärsutveckling av företag och affärsprocesser inom medtech. Tidigare roller inkluderar VD och huvudägare för medtech-företaget Anmedic AB, VD för Human Care (publ) samt operativ ordförande för medtech-divisionen på Medcap (publ).

Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja

Innehav
0 aktier

Victor Steien

Styrelseledamot

Födelseår
1983

Invald
2023

Utbildning
Civilekonom (Major i Finance) från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga aktuella uppdrag
Partner på Impilo och Styrelseledamot Impilo, Pelago Bioscience, VaccinDirekt och Blodtrycksdoktorn

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information
Del av Impilos investeringsteam sedan 2018 och dessförinnan tio år inom Investment Banking på Goldman Sachs (2008-2014) och Morgan Stanley (2014-2018).

Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare
Nej

Innehav
Närståendes innehav: 2,056,075 aktier

Yonna Olsson

Styrelseledamot

Födelseår
1963

Invald
2021

Utbildning
Civilingenjör, MBA, Styrelseakademin.

Övriga aktuella uppdrag
Styrelseledamot och rådgivare framför allt inom medtech.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information
Styrelseledamot och investerare. 30 års erfarenhet i internationella chefsbefattningar inom sälj, marknad, strategi och general management inom Johnson & Johnson, AstraZeneca m fl. Senast VD och Regionchef för Norra Europa hos Olympus. Styrelsearbete sedan 2010.

Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja

Innehav
0 aktier

Per Carlsson

Styrelseledamot

Födelseår
1964

Invald
2023

Utbildning
Civilekonom, Uppsala Universitet

Övriga aktuella uppdrag
CFO Camfil Group och Styrelseledamot i flera av Camfils dotterbolag

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information
Omfattande internationell erfarenhet från befattningar inom finans bland annat som CFO Electrolux Small Appliances och CFO Dometic.

Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja

Innehav
230 aktier

Jens Viebke

Styrelseledamot

Födelseår
1967

Invald
2024

Utbildning
Civilingenjör och PhD i polymerteknologi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information
Lång erfarenhet inom Life Science i olika chefsbefattningar inom strategi, affärsutveckling, forskning och utevckling i bolag som GE Healthcare, Pharmacia & Upjohn och Getinge.

Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja

Innehav
0 aktier

Sirpa Mäkipää

Styrelseledamot
(Arbetstagarrepresentant)

Födelseår
1960

Invald
2000

Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja

Innehav
0 aktier


Verkställande direktören framlägger vid varje möte i samband med kvartalsbokslut ekonomisk och finansiell rapport över verksamheten och tillställer därutöver styrelsen en månatlig rapport innehållande viktiga händelser samt ekonomisk information i sammandrag.

Styrelsen behandlar årligen revisorernas rapport, av vilken bland annat framgår hur bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållande kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen beslutar i frågor om ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen. Beslut om principerna för ersättning till verkställande direktör och övrig koncernledning tas av årsstämman.