Styrelse

Stilles styrelse består av ordföranden samt fyra ledamöter varav en arbetstagarrepresentant. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter, utan eller med högst en suppleant. Styrelsen ska enligt arbetsordningen ha minst fyra styrelsemöten per år.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är l.kvarnhem-200x300-1.jpg

Lars Kvarnhem

Styrelseordförande sedan 2021. Styrelsemedlem sedan 2020.
Född 1972.

Andra pågående uppdrag
Arcoma AB – Styrelseordförande
Swevet AB och Swevet Holding AB – Styrelseordförande
Part Production AB – Styrelseordförande
Reison Medical AB – Styrelseordförande
Priego AB – Styrelseordförande
Ovon AB – Styrelseordförande
Cavis Technologies AB – Styrelseledamot

Aktier och optioner i Stille
0 aktier

Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja

Stefan Tell

Styrelsemedlem sedan 2019.
Född 1972

Andra pågående uppdrag
Corsmed AB – Styrelsemedlem

Aktier och optioner i Stille
450 aktier

Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja

Sirpa Mäkipää

Styrelsemedlem sedan 2000 (arbetstagarrepresentant)
Född 1960.

Aktier och optioner i Stille
0 aktier

Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja

Thomas Anderzon

Styrelsemedlem sedan 2019.
Född 1968.

Andra pågående uppdrag
ThoNiMa AB – Styrelsemedlem

Aktier och optioner i Stille
430 aktier

Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja

Yonna Olsson

Styrelsemedlem sedan 2021.
Född 1963.

Andra pågående uppdrag
Region chef för Olympus t o m 31 maj, 2021.

Aktier och optioner i Stille
0 aktier

Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja

Karin Fischer

Styrelsemedlem sedan 2020.
Född 1976.

Andra pågående uppdrag
Inga

Aktier och optioner i Stille
1000 aktier

Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja


Verkställande direktören framlägger vid varje möte i samband med kvartalsbokslut ekonomisk och finansiell rapport över verksamheten och tillställer därutöver styrelsen en månatlig rapport innehållande viktiga händelser samt ekonomisk information i sammandrag.

Styrelsen behandlar årligen revisorernas rapport, av vilken bland annat framgår hur bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållande kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen beslutar i frågor om ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen. Beslut om principerna för ersättning till verkställande direktör och övrig koncernledning tas av årsstämman.