Aktieinformation

Aktiekursens utveckling

Aktieägarstruktur

Aktiekapital

Enligt bolagsordningen för STILLE AB ska aktiekapitalet uppgå till lägst 10 MSEK och högst 40 MSEK. 

Det finns endast ett aktieslag. Samtliga aktier är fullt betalda och berättigar till lika andel i bolagets tillgångar och samma rösträtt.


Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB
+46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

Listdata

Kortnamn (Nasdaq First North Growth Market): STIL
ISIN: SE0000998650
LEI-kod: 549300NWY73USOO92415