Aktieinformation

Aktiekursens utveckling

Aktieägarstruktur

Aktiekapital

Det finns endast ett aktieslag. Samtliga aktier är fullt betalda och berättigar till lika andel i bolagets tillgångar och samma rösträtt.


Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB
+46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

Listdata

Kortnamn (Nasdaq First North Growth Market): STIL
ISIN: SE0000998650
LEI-kod: 549300NWY73USOO92415