×

Dr. Peter Goverde, MD

Senior endovaskulär- och vaskulärkirurg

http://www.vaatheelkunde-zna.be

GLOBAL STILLE-ambassadör Peter Goverde, VD.

Dr. Peter Goverde, MD, är global Stille-ambassadör och arbetar som senior vaskulärkirurg på ZNA Vascular Clinic i Antwerpen i Belgien. Han är specialiserad på artär- och endovaskulära ingrepp och hängiven arbetet med att förbättra ingrepp, tekniker och material. Han är också den som uppfunnit CERAB-tekniken. Dr Goverde är medlem av Stilles advisory board och har bidragit med sin kunskap till utvecklingen av Stilles operationsbord imagiQ2. 

Sedan 10 år använder Dr. Goverde Stilles operationsbord imagiQ på vaskuläravdelningen på ZNA Vascular Clinic i Antwerpen i Belgien. Efter att han börjat använda den andra generationen, imagiQ2, märkte han fördelarna med ett bord som gör det möjligt att minska stråldosen och som har världens bästa flytande/glidande bädd. Dr. Goverde förklarar vilka fördelar det ger honom att ha imagiQ2 i operationssalen och hur viktigt det är att öka medvetenheten om att skydda inte bara patienter, utan också kirurgerna och operationsteamet från små, men ofta återkommande stråldoser i det dagliga arbetet.

True Free Float-tekniken i imagiQ2, som ger det största rörelseområdet på marknaden, ger honom full frihet att positionera patienten och absolut kontroll över bordets rörelse, vilket gör att tiden för varje ingrepp minskar och arbetet blir mer effektivt.

Dr. Peter Goverde är en viktig europeisk referens eftersom han är känd för att ständigt arbeta med förbättrade tekniker och ger många andra kirurger råd om hur de kan förbättra endovaskulära ingrepp och minska ståldosen.

Se hela vittnesboken från Dr. Peter Goverde nedan: