×

Dr. Thomas Larzon, M.D., PhD.

Vaskulärkirurg

http://www.orebroll.se

Intervju med Stille-ambassadör Thomas Larzon MD, PhD

Thomas Larzon, som är chef på kärlmottagningen vid Kärl-Thoraxkliniken på Örebro Universitetssjukhus, har utfört vaskulära och enovaskulära ingrepp i 17 år och under 2012 gjorde han alla EVAR-ingrepp med hjälp av C-arm och imagiQ operationsbord. I den här intervjun berättar han om vilka resultat han fått i Örebro och varför han föredrar mobil operationsutrustning, erfarenheten av imagiQ-borde och hur viktigt det är att minska stråldosen för både patienter och operationspersonal.

Örebro är ett kompetenscenter för EVAR, där majoriteten av alla aneurysmer behandlas endovaskulärt. Vilka är framgångsfaktorerna för din enhet de senaster 10 åren?
Vi har utfört vaskulära ingrepp med hjälp av en mobil lösning i över 17 år. Att kunna ha kontroll på hela infrastrukturen i operationssalen med all utrustning, och tack vare alla innovationer som varit, så har vi lyckats utföra alla olika ingrepp i samma miljö, där vi konverterat från endovaskulär till öppen kirurgi snabbt och utan begränsningar. Med utrustning av allra bästa klass, kan vi tryggt förbättra hur vi jobbar med den endovaskulära tekniken. Förra året gjorde vi 100 % av alla aorta-ingrepp endovaskulärt med hjälp av mobil utrustning (en GE Healthcare OEC® 9900 Elite MD mobil C-båge och ett Stille imagiQ operationsbord).

Hur har dödligheten för EVAR förbättrats i Örebro under de senaste 10 åren, och hur ligger ni till i förhållande till andra sjukhus?
När det gäller elektiv kirurgi, så är dödligheten mindre än 1 %. När det gäller spruckna aneurysmer så har vi fått ned dödligheten till 25 % (tidigare 45-50 %), vilket är en medicinsk revolution. Antalet patienter vi behöver neka akut kirurgi (spruckna aneurysmer) har minskat betydligt och under de senaste tre åren är det bara i 4 % av fallen vi behövt neka kirurgisk behandling. Det betyder att nästan alla patienter kan erbjudas behandling vid vår klinik.

Att jämföra oss och andra kliniker är komplext eftersom vi gör mer avancerade ingrepp och tar emot äldre patienter som andra inte hade kunnat behandla. Men vår långa erfarenhet av den här typen av ingrepp gör att vi är mycket framstående, även vid en internationell jämförelse. Vi har hållit workshop och andra typer av internationell utbildning på vårt sjukhus för att utbilda fler kirurger i tekniken.